Jak napisać umowę sprzedaży samochodu? Podstawowe informacje

Kupując samochód wcale nie musisz sporządzać pisemnej umowy sprzedaży samochodu. Wystarczy umowa ustna, jednak zdecydowanie odradzam taką formę, chociażby z uwagi na fakt problemy przy rejestracji samochodu w urzędzie.

W Internecie pojawia się wiele wzorów takiej umowy, które zazwyczaj funkcjonują pod nazwą „umowa sprzedaży samochodu” lub „umowa kupna-sprzedaży samochodu”. Nazewnictwo nie ma tutaj znaczenia. Najważniejsza jest treść naszej umowy. Niemniej, z prawniczego punktu widzenia, właściwsze jest nazwanie takiej umowy po prostu umową sprzedaży samochodu.

W umowie sprzedaży samochodu najważniejszym elementem jest jasne określenie jej stron – należy dokładnie podać, kto sprzedaje i kto kupuje samochód. Co to znaczy dokładnie? Podajemy:

WAŻNE!  Jeśli auto sprzedaje właściciel samochodu, który nie zarejestrował jeszcze samochodu na siebie (jeśli jest tzw. ciągłość umów – częste przy samochodach poleasingowych), przy zawarciu umowy sprzedaży samochodu musicie dostać od niego oryginały poprzednich umów – bez nich nie uda się zarejestrować pojazdu. Taki zapis warto zawrzeć w umowie kupna-sprzedaży samochodu.

Dodatkowo, jeśli auto ma kilku współwłaścicieli albo auto jest kupowane przez kilka osób (zniżki OC i AC!) na umowie muszą znaleźć się dane i podpisy wszystkich z nich.

Oprócz tego ważne są oczywiście dane samochodu: marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer nadwozia (VIN), stan licznika (dla własnego bezpieczeństwa – przy ewentualnym zarzucie sfałszowania przebiegu). Jeżeli samochód jest uszkodzony, należy dokładnie opisać jego stan, jest to potrzebne w przypadku dochodzenia roszczeń w przyszłości.

Dalej, w umowie sprzedaży samochodu należy podać cenę samochodu, sposób jej zapłaty (gotówka, przelew). Jeżeli płacimy gotówką od ręki należy wpisać to do umowy z adnotacją, że sprzedawca kwituje odbiór tej kwoty.

Powyższe elementy to podstawowe składniki umowy sprzedaży samochodu. Umowę można wzbogacać o dalsze zapisy. Należy przy tym pamiętać, że wiele regulacji wynika wprost z przepisów prawa (np. rękojmia za wady). Takich postanowień nie trzeba zamieszczać w umowie kupna-sprzedaży samochodu.
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url