Wyrok w sprawie wyłudzenia odszkodowania komunikacyjego.

W ocenie sądu analiza wszystkich omówionych dotychczas okoliczności przekonuje do uznania, iż zawarcie umów nie miało na celu zapewnienia oskarżonemu rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej, czy też zabezpieczenia kapitałowego na przyszłość, ale stanowiło element zaplanowanego przez niego działania polegającego na wyłudzeniu nienależnych odszkodowań.
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url