III CZP 90 11 – Sąd Najwyższy: możesz odstąpić od umowy jeśli przebieg jest przekręcony lub komis zataił, że samochód był uszkodzony

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie nabycia wadliwej rzeczy i wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi albo uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

W uzasadnieniu Sąd opisuję sprawę odstąpienia od umowy w sprawie, w której komis zataił że samochód był przemalowany, a wcześniej był taksówką w Niemczech i w rzeczywistości w chwili kupna miał przebieg ponad 300 000 km, a nie 142 000 km.

„Przedstawione do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczy istotnej praktycznie, kontrowersyjnej teoretycznie problematyki wzajemnej relacji przepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz przepisów o możliwości uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.”

„Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że to, czy sprzedawca mógł z łatwością zauważyć wadliwość rzeczy (art. 84 § k.c.), nie jest tożsame z tym, iż ją podstępnie zataił lub zapewniał kupującego, że ona nie istnieje (art. 564 k.c.). W rozpoznawanej sprawie brak podstaw do stwierdzenia, że komisant podstępnie zataił przed kupującym rzeczywisty przebieg pojazdu, bo przebieg ten mógł znać właściciel pojazdu (komitent), a nawet mogło to również pozostawać poza jego wiedzą. Niewątpliwie jednak od komisanta jako przedsiębiorcy zajmującego się profesjonalnie sprzedażą samochodów można wymagać, aby z łatwością zauważył znacznie zmieniony przebieg pojazdu od deklarowanego oraz zmianę lakieru tego samochodu.”
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url